Navigáció

Ajánlattételi felhívás nem közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért ajánlattevők részére

1.    Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefax száma, e-mail címe:
Békés Városi Kulturális Központ
5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 23-25.
Tel/fax.: 66/ 411-142, e-mail: bekesikultura@bekesikultura.hu

2.    A szolgáltatás meghatározása:
A XI. Madzagfalvi Napok 2009. szeptember 4-6-ig terjedő időtartama alatt vendéglátói szolgáltatások nyújtása a Békés városi rendezvénytéren.
A vendéglátói szolgáltatásnak teljes körűen tartalmaznia kell a szabadtéri rendezvények sajátosságainak megfelelő étel- és italfogyasztási lehetőségeket.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy – amennyiben szponzori megállapodást köt valamely, a vendéglátásban érintett termék gyártójával – kikötheti az adott termékkategóriában a termékkategóriára vonatkozó kizárólagos termékforgalmazást. Ebben az esetben az ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy az adott termékkategóriában kizárólag a szponzor termékét forgalmazza. Ebben az esetben az ajánlatkérő a vendéglátói szolgáltatások nyújtásra szerződött vállalkozó részére térítésmentesen biztosítja a szponzor által biztosított termékkategóriához, szolgáltatáshoz kapcsolódó berendezések használatát a vállalkozási szerződés tartamára.

3.    A szerződés típusa:
Vállalkozási szerződés
4.    A szerződés hatálya, időtartama:
A szerződés az aláírása napján lép hatályba, és 2009. szeptember 6-ig szól.
5.    A teljesítés helye:
Békés Város, Rendezvénytér (a Városi Sportcsarnok melletti sportpálya erre a célra kijelölt területe)
6.    Részajánlat tétel lehetősége:
Az ajánlatkérő részajánlatot nem fogad el.
7.    Az ajánlatok bírálati szempontjai:
•    Területfoglalási bérleti díjra vonatkozó ajánlat összege
•    A szolgáltatás, termékkínálat színvonala, alkalmazott árstratégia
•    Szakmai referenciák
•    Előnyt élveznek a békési székhelyű vállalkozók, vállalkozások, vagy a békési vállalkozói részvétellel működő konzorciumok
8.    Ajánlattételi feltételek:
•    A pályázó egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság
•    A pályázónak nincs köztartozása
•    A pályázó nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt
•    A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Békés Városi Kulturális Központnak a pályázat elbírálásával megbízott munkatársai a pályázatot megismerhessék
9.    Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2009. július 27. (hétfő) 16ºº óra.
10.     Az ajánlatok benyújtásának helye:
Békés Városi Kulturális Központ
5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 23-25.
11.     A szerződéskötés várható időpontja:
2009. július 30. (csütörtök) 10ºº óra.
12.    Az ajánlathoz kötelezően csatolandó mellékletek:
•    90 napnál nem régebbi cégkivonat másolata
•    90 napnál nem régebbi APEH igazolás arról, hogy nem áll fenn köztartozása
•    Igazolás arról, hogy nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt
•    Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a Békés Városi Kulturális Központnak a pályázat elbírálásával megbízott munkatársai a pályázatot megismerhessék
•    A vállalkozó vagy a vállalkozás tevékenységének rövid ismertetése
•    Referenciák
•    Szolgáltatás, termék kínálat
•    Alkalmazott árstratégiák
•    Az ajánlott bérleti díj összege

Békés, 2009. július 9.

    ____________________________
    Koszecz Sándor
    igazgató
    Békés Városi Kulturális Központ