Navigáció

A 2009. szeptember 4-5-6 –án megrendezésre kerülő XI. Madzagfalvi Napok főszervezői a Városi Önkormányzat és a Békés Városi Kulturális Központ a Vállalkozói Centrummal összefogva a Rendezvénytér árusainak ingyenes nevezését várja a "Madzgafalva Kofája" cím elnyerésére.

A verseny lényege, hogy a jelentkezők vásárlást ösztönző rigmusok kifüggesztésével, azok esetleges kikiabálásával saját árujukat népszerűsítik a Madzagfalvi Napok ideje alatt. A verseny első helyezettje – akit a vásálók szavazással választanak – visszanyeri a területbérleti díjat, maximum 20.000 Ft – os összeghatárig.

Eredményhirdetés: 2009. szeptember 6. 20.00 óra

A verseny kiírása:

Adatik tudtára minden rendű és rangú vásározó fejérnépnek és uraságnak, hogy a XI. Madzagfalvi Napok áldásos sokadalmában az vásározók bukszájának megtöltése és a szájtáti népek savanyú orczájának felderítése végett Kofa Verseny hirdettetik.

Versenyszabályok:
Az versenyben résztvevőknek hét próbát kell derék módon kiállniuk és az szájtáti népek szeme láttára divatoztatniuk.
1.    § Amidőn részvételi szándékuk bejelentetik, azonmód eldöntetik a versenyben való részvétel szándéka. Már ezen cselekedet is 10 % kedvezményre jogosít az placcpénzből.
2.    § A szájtáti népek örömének keresése végett adassék tombolagyanánt egy portéka, mely méltó módon viszi az adományozó hírét messze földre.
3.    § Írattasék rigmus annak okán, hogy a placcon látható portéka mennél kapatosabb legyen.
4.    § A rigmus közszemlére való kifüggesztése a vásáros hely jól látható területén
5.    És egyben legfontosabb §
A rigmus harsány hangú kikiáltása, a szájtáti népek savanyú orczájának felderítése végett rendszeres időközönként.
6.    § A szájtáti népek vásárlási kedvének felderítése, bukszájuk saját akartból történő kinyittatása és a kölcsönösen hasznos csereügyletek elvégeztetése.
7.    § Az verseny vége közeledtével is a szervezők fizimiskája irányába derűs megelégedett orcza vágása. (Mint másodízben legfontosabb tevékenység.)
A verseny résztvevői a czél érdekében minden hangkeltő segédeszközt igénybe vehetnek, amennyiben az segédlete lészen czéljuk elérésének.
A czél pediglen nem más, mint az fentebb írattatott.

Amennyiben a próbák kiállattatnak, a díjazás elnyerettetik.
A díjazás pediglen több ízben végeztetik.
Minden résztvevő díjazása:
1.    Vidám orczájú vásárlók tömkelege, kik segédkeznek a vásározó lelki nyugalmának maradéktalan fenntartásában.
2.    Jóravaló barátságok szövedéke a kofák és a szájtáti népek között.
3.    Bizonyosan megvastagodó buksza, csökkenő placcpénz megtartása mellett.
Közönségdíj is lészen az alábbiak szerint:
Minden vásárló a Madzagfalvi Napok rendezvénye alatti időszakban hozzájuthat program kiíráshoz, mely tartalmazza a szavazó lapot, melyen különféle vélemények leadattatnak.
Ez alapján a 2009. évi Legjobb Békési Kofa díja elnyerettetik.

Az Úr 2009. esztendejének Szent Iván havának kilenczedik napján.